hình photobook

Photobook / Sách ảnh

Là ảnh được sưu tập, kết hợp với chữ để xây dựng thành chủ đề để kể về một câu chuyện hay sự kiện nào đó đáng nhớ trong cuộc đời bạn.