Tôi đã thiết kế xong trên giao diện nhưng không thấy nút đặt hàng ở đâu ?


Trả lời:

Khi bạn đã thiết kế xong trên giao diện, bạn chọn nút đặt hàng như ở hình bên dưới.

TOP
TOP
1
Bạn cần hỗ trợ?