Album cổ điển 28×20

  • Kích thước: 28 x 20cm (khổ ngang)
  • Cuốn: Mở phẳng tuyệt đối 100% không nối
  • Ruột: Ảnh cao cấp bề mặt lụa, tấm lót 0.25mm
  • Bìa: Bìa cứng bọc hình riêng
  • Số trang: từ 20 đến 40 trang
  • Ứng dụng: Album cưới cao cấp, album gia đình lưu trữ lâu dài
This field can't be Empty
650.000