Photobook Nhỏ vuông

  • Kích thước: 18 x 18cm (khổ vuông)
  • Cuốn: Gáy vuông kiểu tạp chí
  • Ruột: Giấy art silk cao cấp 150/180/220gsm
  • Bìa: Bìa cứng bọc hình riêng
  • Số trang: từ 24 đến 96 trang
  • Ứng dụng: Kỷ niệm, sự kiện, bé yêu
This field can't be Empty
255.000